Κάπου εκεί. Ανάμεσα στο βυθό και τον ουρανό. Στην επιφάνεια. Στη θάλασσα ο μισός, να τον υγραίνει η αλμύρα και στον αέρα ο άλλος μισός, να τον χαϊδεύει λάγνα ο ήλιος και ο αέρας. Μαθημένος ν´ αντέχει τα στοιχεία της φύσης, να τα δαμάζει και ας του αφήνει η διάβρωση τα σημάδια της στη σάρκα και το νου (ήλιος, αλμύρα, αέρας, κύμα). Μαθημένος να βλέπει και την ουσία -και- την επιφάνεια και το υπερβατικό. Και να κρίνει συνειδητά -και διαισθητικά ενίοτε- προς τα πού θα "βυθιστεί"._ @ypoulos_skatzoxoiros ypoulos_skatzoxoiros 𝔜𝔭𝔬𝔲𝔩𝔬𝔰_𝔖𝔨𝔞𝔱𝔷𝔬𝔵𝔬𝔦𝔯𝔬𝔰

 • ypoulos_skatzoxoiros

  @ypoulos_skatzoxoiros

  1 week ago
 • Κάπου εκεί. Ανάμεσα στο βυθό και τον ουρανό. Στην επιφάνεια. Στη θάλασσα ο μισός, να τον υγραίνει η αλμύρα και στον αέρα ο άλλος μισός, να τον χαϊδεύει λάγνα ο ήλιος και ο αέρας. Μαθημένος ν´ αντέχει τα στοιχεία της φύσης, να τα δαμάζει και ας του αφήνει η διάβρωση τα σημάδια της στη σάρκα και το νου (ήλιος, αλμύρα, αέρας, κύμα). Μαθημένος να βλέπει και την ουσία -και- την επιφάνεια και το υπερβατικό. Και να κρίνει συνειδητά -και διαισθητικά ενίοτε- προς τα πού θα "βυθιστεί"._
  𝔜𝔭𝔬𝔲𝔩𝔬𝔰_𝔖𝔨𝔞𝔱𝔷𝔬𝔵𝔬𝔦𝔯𝔬𝔰 Κάπου εκεί. Ανάμεσα στο βυθό και τον ουρανό. Στην επιφάνεια. Στη θάλασσα ο μισός, να τον υγραίνει η αλμύρα και στον αέρα ο άλλος μισός, να τον χαϊδεύει λάγνα ο ήλιος και ο αέρας. Μαθημένος ν´ αντέχει τα στοιχεία της φύσης, να τα δαμάζει και ας του αφήνει η διάβρωση τα σημάδια της στη σάρκα και το νου (ήλιος, αλμύρα, αέρας, κύμα). Μαθημένος να βλέπει και την ουσία -και- την επιφάνεια και το υπερβατικό. Και να κρίνει συνειδητά -και διαισθητικά ενίοτε- προς τα πού θα

  Κάπου εκεί. Ανάμεσα στο βυθό και τον ουρανό. Στην επιφάνεια. Στη θάλασσα ο μισός, να τον υγραίνει η αλμύρα και στον αέρα ο άλλος μισός, να τον χαϊδεύει λάγνα ο ήλιος και ο αέρας. Μαθημένος ν´ αντέχει τα στοιχεία της φύσης, να τα δαμάζει και ας του αφήνει η διάβρωση τα σημάδια της στη σάρκα και το νου (ήλιος, αλμύρα, αέρας, κύμα). Μαθημένος να βλέπει και την ουσία -και- την επιφάνεια και το υπερβατικό. Και να κρίνει συνειδητά -και διαισθητικά ενίοτε- προς τα πού θα "βυθιστεί"._

 • 1,488 0
 • Save Image Other Pictures

Instagram ypoulos_skatzoxoiros (𝔜𝔭𝔬𝔲𝔩𝔬𝔰_𝔖𝔨𝔞𝔱𝔷𝔬𝔵𝔬𝔦𝔯𝔬𝔰) Other PikTag Posts

No Comments this post