#singers #manhdinh #thanhlan #fan #ngocminh #sơntuyền #portland #oregon #USA #july #2019 #music #celebration #opening @thanh_lan_singer_official thanh_lan_singer_official #Thanh Lan Pham

Instagram thanh_lan_singer_official (#Thanh Lan Pham) Other PikTag Posts

danh.vuthanhdanh - Thành Danh Vũ 4 days ago

Chị Ngọc Minh & chị Thanh Lan hồi năm 1972 có đóng chung với nhau trong phim Ngọc Lan của đạo diễn Đỗ Tiến Đức.