Peaceful landscape ✨ Aurland, Norway. Photo by @aurlandphotography #nature @nature nature Nature

robertch.02 - Robert Chowaniec 2 months ago

Insane 😀 Me too have profile about nature🌲, maybe you would like my photos📸, and then leave a like and follow❤

gilas0 - gilas 2 months ago

عشق من ، ما آدم ها میتونیم رؤیاهامون رو به واقعیت تبدیل کنیم ، میتونیم پرواز کنیم هر جا که بخواییم ، ما میتونیم دنیا رو اون طور که در رؤیاهامون هست به طور واقعی پیاده سازی کنیم و ببینیم ، برای همون مرد تنها با رویاهای پیچیده و خواستنی ، همون کسی که میتونه غیر ممکن ها رو ممکن کنه و تا همین الانش هم از معدود افرادی در دنیا هست که تونسته این کار رو انجام بده ، عزیزم به لحظه های ناراحت کنندت ، حتی فکرم نکن ، غم ها و غصه ها نه تنها ارزش فکر کردن ندارن بلکه نمیذارن ، خوب فکر کنی و برای رسیدن به رؤیاهات برنامه ریزی کنی ، غم ها رو از خودت دور کن فقط خوشی ها رو ببین ، خودت بهتر از من میدونی ، هر بنای تاریخی و ماندگار که بشر ساخته ، اول در رؤیای همون بشر ، شکل گرفته و بعد فکر کرده و رؤیاش رو عملی کرده و خیالش رو در حقیقت بنا کرده و ساخته ، عزیزم بعضی اوقات وقتی ، هر چیز بد و ناراحت کننده رو از خودت دور کردی ، با آرامش تمام در خیالت رؤیاهات رو تصور کن ، به این فکر کن که چه طور میتونی در واقعیت به خیالت عمل کنی ، موقع عمل کردن به رؤیاهات در دنیای واقعی ، اگر به بن بست رسیدی ، اصلا ناراحت نشو ، بلکه خوشحال باش که یکی از راه هایی که به موفقیت نمیرسه رو کشف کردی ، به قول کاشف برق ، آقای ادیسون که گفت ، من ۹۹۹ بار یاد گرفتم که چگونه نمیشه برق ساخت ، عشق من ، تمام راه های نشدن و نرسیدن رو پیدا کن تا به حقیقت رؤیاهات برسی ، گفتی دوست داری در یه دنیای دیگه و در یک زندگی دیگه ، من با تو باشم ، باشه عشق من ، من به هر طریقی که تو بخوای در کنارت هستم ، تا راحت تر فکر کنی ، راحت تر از پس موانع بینمون بر بیای ، من با تو هستم در هر شرایطی ، در هر حالتی و با هر امکاناتی که هست ، عزیزم وقتی داری رؤیاهات رو عملی میکنی و وقتی داری موانع رو بر طرف میکنی ، در تمام این راه ، من با تو و در کنارتم و هر کاری از دستم بر بیاد برای رسیدن به حقیقت انجام میدم ، نمیذارم لحظه ای ناراحت باشی ، نمیذارم یک لحظه خسته شی ، چون میخوام به هر چیزی که میخوای برسی