Who wants to smoke a @chongschoice Chonger with me? #chongschoice ๐Ÿ™Œ๐Ÿผ @chongschoice chongschoice CHONG'S CHOICE

Instagram chongschoice (CHONG'S CHOICE) Other PikTag Posts

gostonerlife - GoStoner 1 week ago

I do!!! Would love to chop it up with the legend โค๏ธโค๏ธโค๏ธ